از ابتدای ماه چهارم، افزایش حجم رحم خود را احساس می کنید و شکم شما گرد می شود لگر این اولین فرزند شما باشد در حدود هفته بیست و دوم حرکت او را احساس خواهید کرد. در سه ماه دوم اعضا و اندامهای تشکیل شده نمو کرده و به تدریج تکامل می‌یابند. در ماه پنجم بیشتر اعضای جنین تمرین کارهای خود را آغاز می کنند، ولی جنین به آن اندازه نرسیده که بتواند مستقلاً زندگی کند. در پایان شش ماهگی ، طول قد جنین در حدود 27.5 تا 30 سانتیمتر وزن آن در حدود 600 تا 750 گرم می‌رسد. پوست بدن جنین در ماههای پنجم و ششم تقریبا رنگ قرمز دارد و در این زمان است که به تدریج غدد چربی پوست ، ترشح چربی کرده و با سلولهای مرده پوست تشکیل ماده سفید رنگی (پنیری شکل) را می‌دهد که پوست جنین را می‌پوشاند و عمل حفاظت پوست را خواهد داشت در این موقع پلکها از هم جدا شده و مژه‌های جنین نیز تشکیل گردیده است.
در ششمین ماه دوران بارداری ، رحم مادر بقدری بزرگ می‌شود که انتهای فوقانی آن را در بالای ناف او می‌توان لمس کرد. اغلب از اواخر پنجمین ماه بارداری است که مادر ممکن است وزن اضافه نماید و حتی در هر هفته در حدود 500 گرم بر وزنش اضافه شود. در این زمان است که او باید مواظب باشد که بیش از معمول اضافه نگردد. در پایان ماه ششم جنینی، جنین آماده است که زندگی مستقل داشته باشد ولی به ندرت اتفاق می افتد که چنین جنینی مدت درازی زنده بماند.