شکمتان برجسته می شود. وزنتان حدود دو کیلو در ماه، افزایش پیدا می کند. به تدریج که بچه بزرگ تر می شود، محیط اطرافش کوچک تر می شود. بنابراین به شدت قبل حرکت نمی کند و برطبق وضعیتش، با دست و پاهایش ضربه هایی به شما می زند. در ماههای هشتم و نهم کمتر جابجا می شود و در روزهای پیش از زایمان، تقریباً دیگر تکان نمی خورد این علامت کوچکی است که زمان زایمان را اعلام می کند. جریان خفیف شیر، در پایان حاملگی زیاد به چشم می خورد (گاهی از آغاز حاملگی هم هست).

کودک وضعیت جنینی به خود می گیرد و تا پایان حاملگی به همین حالت می ماند. یعنی: بازوها روی سینه تا شده و زانوها به روی شکم جمع می شوند. جداری سفید رنگ پوستش را می پوشاند و قبل از زمان زایمان بر طرف می شود. موهایش خیلی زیادتر می شود. ماهیچه هایش رشد می کنند، در 8 ماهگی شروع به ساختن چربی می کند. معده، روده و کلیه ها، همان گونه که بعد از تولدش کار می کنند، شروع به فعالیت می کنند. سرش رو به پایین قرار گرفته، باسنش رو به بالا می رود. خیلی به ندرت سر رو به بالا قرار می گیرد. قلبش همچنان 120 تا 160 بار در دقیقه می زند. در 9 ماهگی، شش هایش، قابلیت تنفس در هوای آزاد را پیدا می کند. در طی این سه ماه وزن بچه زیاد می شود.