وزن: به طور متوسط، وزن یک نوزاد طبیعی که پس از یک دوره ی کامل حاملگی به دنیا آمده است در لحظه ی تولد، حدود سه تا سه و نیم کیلو گرم و قد او به طور متوسط 48-50 سانتی متر است. بدیهی است که اندازه ی قد و وزن در نوزادان مختلف فرق می کند. رشد جسمانی و رسیدگی اندامهای بدنی به عوامل ارثی و محیطی بستگی دارد.

نوزاد طبیعی برای سازگار شدن با محیط، در ده روز اول تا 300 گرم وزن خود را از دست می دهد. کمبود وزن از هفته ی دوم جبران می شود و از زمانی که کودک بتواند به خوبی شیر بخورد و آن را هضم کند بر وزنش اضافه می شود. به طور متوسط هر هفته 150 تا 200 گرم به وزن نوزاد اضافه می شود. در شش ماهگی وزن نوزاد دو برار تولد می شود و در پایان 2 سالگی وزن نوزاد 4 برابر وزن هنگام تولد می شود یعنی حدود 12 کیلو گرم.

قد: در یک سال اول زندگی قد کودک بیش از 20 سانتی متر رشد می کند یعنی در یک سالگی قد کودک حدود 70 تا 76 سانتی متر خواهد بود و درپایان دو سالگی قد کودک 80 تا 85 سانتی متر خواهد بود.

رشد دندانها: نخستین دندانها 6 تا 8 ماهگی ظاهر خواهند شد. ابتدا دندان پیشین در فک تحتانی ظاهر می شود و سپس در فک فوقانی چهار دندان ظاهر می شود.

نشستن: کودک به طور متوسط می تواند در 5 ماهگی به کمک دیگران به مدت یک دقیقه بنشیند. البته هیچگاه نباید کودک را مجبور به نشستن کرد. مگر وقتی که ستون فقرات او طاقت نگهداری بدن ا داشته باشد. کودک در حدود هفت تا هشت ماهگی می تواند بدون کمک دیگران و در نه ماهگی به تنهایی ده دقیقه یا حتی بیشتر بشیند.

راه رفتن: کودک اولین بار در هشت تا نه ماهگی میتواند به گرفتن صندلی، میز و امثال اینها بایستد. در هجده ماهگی کودک می تواند از پله بالا و پایین برود و اسباب بازیها را روی زمین بکشد. در دو سالگی توانایی دویدن حاصل می شود و در مهارتهای حرکتی، پیشرفتهای چشمگیری حاصل می شود.