در هر سن نشانه هایی وجود دارد که از طریق آن می توانید بفهمید که آیا فرزندتان مشکل هوشی دارد یا خیر.

1-   اولین نشانه سن گردن گرفتن است. اگر بعد از 6 ماهگی گردن گرفته شود احتمال عقب افتادگی وجود دارد.

2-    راه رفتن: کودک از 8 ماهگی شروع به راه رفتن می کند و تا 2 سالگی وقت دارد که راه رفتن را آغاز کند. در موارد استثنائی از 7 ماهگی هم ممکن است که کودک راه بیفتد. اگر کودک در 8 ماهگی راه بیفتد نمی توان گفت که تیز هوش است اما می توان گفت که مشکل هوشی ندارد.

3-    توانایی تکلم: بعضی از کودکان در 7 ماهگی اولین کلمه را می گویند که البته خیلی محدود است.

منظور از کلمه یک کلمة معنی دار است که آن را به کسی یا چیزی اختصاص دهد.

اولین کلمه ای که کودک بیان می کند کلمه ای است که بیشتر شنیده باشد و بیان آن آسان باشد.

کودک تا 2 سالگی وقت دارد که اولین کلمه را بیان کند.

بعضی از خانواده ها دیرگو هستند و دیر شروع به صحبت کردن می کنند. اگر بچه ای تا 2 سالگی صحبت نکند اما کلمات را بفهمد دیرگوست و تا 5/2 سالگی وقت دارد ولی اگر کلمات را نمی فهمد مشکل ذهنی دارد.

4-   حافظه: حافظه از 2 تا 6 سالگی مد نظر است. آیا کودک می تواند چیزی را حفظ کند؟

5-    یادگیری نام اشیاء مختلف: در سن 2 تا 6 سالگی مطرح است. یکی از مسائل مهم در این سن نام بردم رنگ است. در 6 سالگی اگر کودک نتواند رنگهای اصلی( قرمز، سفید، سیاه،سبز ) را بیان کند احتمال عقب افتادگی در او زیاد است.

6-     مهارتهای خود یاری: در سن 2 تا 6 سالگی مطرح است. مانند غذا خودرن، لباس پوشیدن و... . کودکانی که مادران وسواسی دارند مهارتهای خودیاری را دیرتر آغاز می کنند.خرید های کوچک را انجام دادن و سفره پهن کردن از جمله مهارت های خود یاری است که در سن 6 سالگی کودک می تواند انجام دهد. تنها تفاوتی که در این زمینه وجود دارد تفاوت بین والدین است. بعضی از والدین شرایط را بیشتر فراهم می کنند و بعضی کمتر.

7-    معدل: یکی از ملاک ها برای کودکانی که مدرسه می روند معدل است واینکه این نمرات را چگونه بدست آورده است ( از طریق ارفاق، کمک های اطرافیان، یا تلاش خود فرد).

نمرات در دوره دبستان علی رغم اهمیتی که دارند تنها بیانگر این است که کودک عقب افتاده است یا نه، و نمی توانند بیانگر استعداد و هوش کودک باشند.

در صوتی که دانش آموز برای یک درس وقت بگذارد ولی نمرة پایین بگیرد در حالی که در سایر درسها نمرة خوبی گرفته احتمالاً در آن درس اختلال یادگیری دارد. اگر مشکل هوشی داشته باشد در همة درسها نمرة پایین می گیرد.