*سلامت مادران: قبل از بارداری، بارداری، زایمان، بعد از زایمان، حوریه شمشیری میلانی

* تغذیه دوران بارداری:در دوره قبل از بارداری و بعد از بارداری - آماندا گرانت، اکرم کرمی (مترجم)

*جنسیت فرزند خود را انتخاب کنیم: دختر می خواهید یا پسر؟ - هیزل فیلیپس، تسا هیلتون، فرزانه کریمی (مترجم)

*من وکودک من: جواد فیض انتشارات امیرکبیر. این کتاب تمام مسائل مربوط به بارداری و بچه داری را در بر دارد و کاملترین کتاب در این رابطه است.

*ریحانۀ بهشتی یا فرزند صالح: سیما میخبر، (برنامه اخلاقی، عبادی، پزشکی و تغذیه قبل از انعقاد نطفه تا پایان شیردهی)