کوشش در یاددهی کنترل ادرار پیش از موعد، باعث دلسردی بچه و والدین می شود معمولا بچه ها تا دو سالگی یا دیرتر، از نظر بدنی به اندازه ی کافی رشد نکرده اند که مدفوع و ادرار خود را کنترل کنند این بدان معنی است که آموزش ادرار باید زمانی بین دو تا سه سالگی انجام شود. به آمادگی فرزندتان توجه داشته باشید. نکته ی حائز اهمیت این است که بچه ها را در هر یک از مراحل آموزش کنترل ادرار تحت فشار نگذارید.

وقتی به فرزندتان آموزش کننترل ادرار می دهید می توانید گام های اساسی زیر را دنبال کنید:

·    برای دمدفوع و ادرار بچه های کوچک اسمی ساده بگذارید. این اسامی به بچه ها کمک می کند که بفهمند شما راجع به چه چیز صحبت می کند. وقتی شما پوشک کثیف را عوض می کنید، ممکن است بگویید: (آذر در پوشکش اَه کرده است). سپس به او یاد دهید که وقتی مدفوع دراد، چه کار می کند: (آذر داره تو پوشکش اَه می کنه.)

·    اگر فرزند شما دیده که مردمان دیگر از توالت استفاده می کنند و او هم سعی در تقلید کردن دارد، ممکن است آمادگی استفاده از لگنچه را پیدا کرده است. یک لگنچه برایش تهیه کنید. چند روزی حواستان باشد و ببیند آیا آمادگی استفاده از آن را داد. ابتدا او را تشوق کند  که به صورت معمول روزی یک بار روی آن بنشیند. بچه را تحت فشار نگذارید که حتما ادرارش را در آن لگنچه کند سپس از او بخواهد در طول روز چندین بار روی آن بنشیند. در صورت امکان ترتیبی دهید که نشستن روی لگنچه تقریباً با زمان تخلیه ی عادی او همزمان شود.

·    وقتی فرزندتان برای چند هفته ای با موفقیت از لگنچه استفاده کرد، گام بعدی آموزش شلوار پوشیدن است. اگر بخواهید فرزندتان را در این مراحل هل بدهید، ممکن است وحشت زده یا ناراحت و یا دچار سانحه ای شود. در مورد اشتباهات و پسروی ها ناراحت نباشید. (اتفاقی است که افتاده. تو می تونی شلوار تمیز بپوشی یا امتحان کنی) کنترل ادرار معمولا زودتر از کنترل مدفوع صورت می گیرد. کنترل روزانه معمولا زودتر از کنترل شبانه اتفاق می افتد.

·    بعضی مواقع پیشنهاد راه چاره ای ویژه به مشکل خیس کردن رختخواب کمک می کند: «چطوره قبل از آن که به رختخواب بری، این یک لیوان آب را نخوری؟» فرزندتان را برای بردن به توالت بیدار نکیند. بیدار کردن اولا او را تحت فشار می گذارد، ثانیا احساس مسوولیت بیدار شدن را از او سلب می کند.

اغلب بچه ها در سومین سالروز تولدشان آموزش کنترل ادرار را آموخته اند. معمولا پسرها برای کنترل ادرار بیش از دخترها احتیاج به زمان دارند. هنگام اتفاق های ناگوار، نه اشتباهات بزرگ، موقتا به عقب برگردید. به بچه کمک کنید که خود را تمیز و خشک نگه دارد و علاقه و حساسیت خود را به این امر نشان دهید:« تو حتما از این اتفاق خیلی ناراحتی.»