بچه های کوچک احتیاج به خواب کافی و استراحت منظم دارند. وقت خواب ویژه و صحبت کردن های مطبوع و منظم هنگام خوابیدن، تاثیری مثبت بر رفتار دارد. این عوامل برای رشد سلامت بچه لازم و اساسی است.

بسیاری از شیرخواران وقتی احساس نیاز می کنند، به طور منظم و مشتاقانه به خواب می روند. حتی بچه ای زرزرو را می توان با زدن به پشتش، یا به آرامی اورا برای لحظاتی تکان دادن، کمک کرد تا بخوابد. وقتی شیرخواران به سال های نوپایی و پیش دبستانی پای می نهند، اغلب این عقیده را که باید به موقع به رختخواب برون، به سختی می پذیرند. آنان ممکن است با طرح تقاضاهایی مثل خواستن یک لیوان آب، بغل کردنی دیگر، توالت رفتن یا تعریف کردن یک داستان دیگر در برابر به موقع خوابیدن مقاوت کنند. آنان ممکن است بخواهند بعضی از مسایل تخیلی یا ترس را به بحث بگذارند، یا ممکن است به جای یک چرت کوتاه، بعد از ظهر را طولانی یا دیرخوابیده باشند.

والدین می توانند با به کار بردن گام های مشروح در زیر، گفتگوی پیش از خواب را ساده و کوتاه کنند:

 

·    کمی قبل از وقت خواب با فرزندتان صحبت کنید. به او بگویید می دانید او به اندازه ی کافی بزرگ شده است که تنها بخوابد و شما در کنارش نخواهید ایستاد.

·          خواب بعد از ظهر را زود شروع کنید و نگذارید بیش از یک ساعت و نیم بخوابد.

·    هرگونه تقاضایی را که امکان دارد در موقع خواب مطرح کند، پیش بینی کنید. زمانی که شما همه نیازها و درخواست های احتمالی او را فراهم کرده باشید، به فرزندتان با مهربانی و قاطعانه بگویید که این آخرین شب بخیر است. سپس از کنار او بروید به ترتیبی که بیشتر درگیر نشوید.

·    قبلا به او بگویید که خواندن یک ترانه یا یک داستان، آخرین مورد خواهد بود و پس از آن شما اتاق را ترک خواهید کرد.

·    هنگامی که فرزندتان را در رختخوابش گذاشتید، قبل از آن که به خواب برود، به صدا کردن های او برای جلب توجه اهمیت ندهید.

اگر فرزندتان در طول شب بیدار می شود، شروع به گریه می کند و در رختخواب خودش نمی ماند، رهنمودهای زیر ممکن است مفید واقع شود:

 

·    اطمینان حاصل کنید که فرزندتان مریض نیست، به طور جدی از چیزی نترسیده است، احتیاج به تعویض پوشک ندارد و تشنه نمی باشد.

·    او را در رختخواب خودش بگذارید و اتاق را ترک کنید. او را به رختخواب خودتان نیاورید و در کنارش در رختخواب او دراز نکشید.

·    این فرآیند را تا حد لازم به صورت قاطعانه، صبورانه و مهربانانه تکرار کنید. شما باید این عمل را هر شب کمتر و کمتر کنید.

«والدین و کودکان زیر شش سال: ترجمه مجید رئیس دانا»