کودکان مبتلا به بیش فعالی به عنوان افرادی بی قرار، ناآرام و ناتوان در نشستن توصیف شده اند. این کودکان همیشه در حال رفتن هستند و نمی توانند به آرامی بازی کنند و در زمینه تغییر دادن خود از فعالیتهای آزاد به ساخت یافته ناتون می باشند.

در ارتباط با همسالان با مشکل مواجه می شوند. آنان با قانون شکنی و پرخاشگری اغلب باعث می شوند همسالان دیدگاهی منفی نسبت به ایشان داشته باشند.

در هر دو جنس دختر و پسر بیش فعالی وجود دارد اما در پسران بیشتر مشاهده می شود. در همه طبقات اجتماعی این مشکل وجود دارد اما در طبقات اجتماعی پایین تر تا حدی بشتر است.

هیچ علت خاصی در این زمینه وجود ندارد. آمادگی های تعیین شده ژنتیکی، آسیبهای و بدکاری مغزی، برنامه غذایی و مواد سمی و عوامل محیطی همه در این زمینه نقش دارند.

ADHD یا همان (بیش فعالی یا کمبود توجه) چهار نشانه عمده دارد:

1-  توجه و دقت گزینشی: در این حالت کودک وقتی به چیزی یا کسی توجه یا دقت نشان می دهد که خودش دلش بخواهد.

2-  حواس پرتی: در این حالت کودک در تمرکز حواس مشکل دارد، بخصوص در مواردی که ارتباط اشیاء، افراد و ... برای او واضح و آشکار نیست.

3-   شتاب زدگی: در این حالت کودک قبل از آنکه فکر کند، عمل می کند و معمولاً رفتارش آنی و نسنجیده است.

4-  بیش فعالی: در این حالت کودک آنقدر ناآرام و بی قرار است و بیش از حد بالا و پایین می پرد که اگر از یک عکاس بخواهید عکسی از او بگیرد، ممکن است نتواند عکس صاف و روشنی تهیه کند.

پدر و مادر با چنین کودکانی چگونه باید رفتار کنند؟

در دوران شیرخواری: مادر باید چنین کودکی را در دوران شیرخواری به پستانک عادت دهد( اگر کودک قبول کند) و او را در گهواره بگذارد و آن را تکان دهد و همیشه دور پاهای او را بپیچد تا دست و پاهایش نه فقط گرم گردد ، بلکه کودک کمتر بتواد دست و پای خود را حرکت دهد و آرام بگیرد و بیشتر به خواب برود.(رفتار من با کودک من ، دکتر جواد فیض)

دوران قبل از مدرسه: پدر و مادر در هنگام بدخلقی کودک باید صحنه را ترک کنند تا کودک آرامش خود را به دست آورد، سپس در حالی که او در آرامش است برگردند و کودک را در بغل گیرند. کودکان همان طوری که همه چیز ار از پدر و مادر یاد می گیرند، کنترل کردن خود را نیز از والدین خود یاد خواهند گرفت.

پدر و مادر باید به چنین کودکانی کارهایی را واگذار کنند که برای او مشکلی نباشد و در انجام آن کار موفق گردد و پس از موفقیت در آن کار او را با زبان تشویق و ترغیب کنند و حتی به او گاه به گاه جایزه بدهند. (رفتار من با کودک من، دکتر جواد فیض)